Secretarul de stat Ionuț Sorin Banciu

Secretarul de stat Ionuț Sorin Banciu: Am dat startul procedurii de consultare interministerială în vederea elaborării Strategiei Climatice pe Termen Lung a României

S-a dat startul procedurii de consultare interministerială în vederea elaborării Strategiei Climatice pe Termen Lung a României, aceasta fiind elaborată în colaborare cu Comisia Europeană, a transmis Ionuț Sorin Banciu, secretar de stat la Ministerul Mediului.

Ionuț Sorin Banciu a precizat faptul că strategia va indica traseul de decarbonizare a celor mai importante sectoare care contribuie la emisii de gaze cu efect de seră.

”La nivel european, țintele pentru anul 2030, respectiv 2050, au fost deja aprobate (reducerea emisiilor la cel puțin 55% sub nivelul din 1990 până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050), iar țara noastră va trebui să contribuie la acest efort comun al statelor membre. Pentru că România performează deja și, până în 2019, a redus emisiile cu efect de seră cu 62% față de nivelurile din 1990, am propus modelarea celui mai ambițios scenariu de decarbonizare, anume atingerea neutralității climatice în 2050.”, a comunicat Ionuț Sorin Banciu.

Ionuț Sorin Banci, secretar de stat la Ministerul Mediului, a precizat că cele șapte sectoare cheie (energie, transport, clădiri, industrie, agricultură, sectorul de utilizare a terenurilor și managementul deșeurilor) vor trebui sa contribuie individual la reduceri semnificative de emisii.

”În cadrul procesului de consultare ne propunem să discutăm atât cu ministerele României, cât și cu companiile, autoritățile locale și societatea civilă. Este foarte important ca acest efort să fie susținut de toate sectoarele economice și înțeles de societatea românească.”, a declarat Ionuț Sorin Banciu.

Sursă: Facebook Ionuț Sorin Banciu

Leave a Comment