Călărași: Primarul liberal Stanciu reduce facturile la apă în comuna Dragalina, prin investiții în energie regenerabilă

Administrația liberală a comunei Dragalina, jud. Călărași, a înțeles că facturile la utilități, în această perioadă, pot fi reduse prin investiții în energie regenrabilă. Profitând de oportunitățile oferite de PNRR, primarul Gabriel Stanciu, unul dintre edilii călărășeni cu rezultate foarte bune în dezvoltare și modernizare, a depus spre finanțare și a și obținut banii europeni necesari instalării de panouri fotovoltaice care să alimenteze cu energie electrică stația de captare a apei din Dragalina, dar și Liceul Tehnologic Duiliu Zamfirescu, unitatea cu cea mai mare populație școlară din județ.

”Reabilitarea moderata a stației de captare a apei din sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași si creșterea eficientei energetice a acesteia pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate” și  ”Reabilitarea moderata a Liceului Tehnologic „ Duiliu Zamfirescu” din sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași, si creșterea eficientei energetice a acestuia pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate” sunt cele două proiecte ale administrației din Dragalina, ambele cu finanțare semnată pe PNRR, cu o valoare totală de peste 2,2 milioane de lei.

Lista de investiții și de proiecte de investiții a primarului liberal Gabriel Stanciu este foarte generoasă pentru anul 2023, cuprizând foarte multe domenii de activitate:

 • Construire internat și cantină în cadrul Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina, strada Liceului, nr. 6, sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași CNI EVALUARE
 • Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în Hala tractoare (C23) din structura Liceului Tehnologic Duiliu Zamfirescu Dragalina  CNI
 • Extindere rețea apa potabilă, execuție puț forat în cartier Ioaniu, sat Drajna Nouă, comuna Dragalina, județul Călărași  MDLPA
 • Reparatii Sistem de supraveghere video puturi de apa Dragalina BUGET LOCAL
 • Reabilitare extindere rețea apă potabilă, reabilitare stație tratare apă, contorizare în sat Dragalina și construire foraj în sat Constantin Brâncoveanu, comuna Dragalina, județul Călărași MDLPA
 • Reabilitarea moderata a stației de captare a apei din sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași si creșterea eficientei energetice a acesteia pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate PNRR-APROBAT
 • Reabilitarea moderata a Liceului Tehnologic „ Duiliu Zamfirescu” din sat Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași, si creșterea eficientei energetice a acestuia pentru îmbunătățirea serviciilor publice prestate PNRR-APROBAT
 • Elaborarea/actualizarea și/sau transpunerea în format GIS a Planului Urbanistic General (P.U.G) și a Regulamentului Local de Urbanism (R.L.U) ale comunei Dragalina, județul Călărași PNRR-APROBAT
 • Extindere rețelei de iluminat public în comuna Dragalina, județul Călărași BUGET LOCAL
 • Creșterea eficienței energetice a sistemului de iluminat public în comuna Dragalina, jud. Călărași  AFM IN EVALUARE
 • Reabilitarea termică și energetică, consolidarea și dotarea Dispensarului uman din comuna Dragalina, jud. Călărași  CNI PROIECT -EXECUTIE
 • Construirea de locuinte sociale(reabilitare blocuri) si  de serviciu pentru pastrarea tinerilor in localitate în comuna Dragalina, sat Dragalina MDLPA
 • Amenajarea de piste pentru bicicliști în comuna Dragalina, județul Călărași  PNRR-APROBAT
 • Reducerea emisiilor de CO2 prin înființarea de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în comuna Dragalina AFM IN EVALUARE
 • Extindere rețea de canalizare menajeră și extindere stație de epurare în comuna Dragalina – (si modul vacuum) contract SF/DALI Vest Instal SRL MDLPA-LICITATIE
 • Înființare parc fotovoltaic, în vederea producerii de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu, la nivelul Comunei Dragalina, judetul Călărași   POIM- EVALUARE
 • “Realizare piste pentru biciclete în comuna Dragalina, județul Călărași” PNRR-APROBAT
 • Creșterea eficienței energetice la stația de epurare si sat Dragalina, comuna Dragalina, jud. Călărași   BUGET LOCAL
 • Sistem de eliminare a excesului de apă din comuna Dragalina – Contract SF/DALI Vest Instal;    BUGET LOCAL
 • Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde –piste pentru biciclete in sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi;     AFM IN EVALUARE
 • Infiintare centru de colectare selectiva a deseurilor, cu aport voluntar, in comuna Dragalina, judetul Calarasi ;  PNRR-APROBAT
 • Creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în corpul secundar (c2) al școlii gimnziale nr. 1 (cu destinația de învățământ) din structura Liceului Tehnologic ”Duiliu Zamfirescu”- localitatea Dragalina, str. General Ioan Dragalina, nr. 23, județul Călărași; PNRR-APROBAT
 • Dezvoltarea de servicii si structuri de sprijin foarte specializate pentru administrația publica in comuna Dragalina, Județul Călărași”; PNRR-APROBAT
 • Sistem inteligent de management si retehnologizare, completare si înlocuire sistem video public stradal în comuna Dragalina, județul Călărași  PNRR-APROBAT
 • Reabilitarea și modernizarea străzilor din satul Dragalina, comuna Dragalina (asfaltare si rigole betonate pentru evacuare exces apă) CNI LOT 1
 • Reabilitarea și modernizarea străzilor-drumurilor publice din interiorul localității Drajna Nouă, comuna Dragalina, județul Călărași MDLPA
 • Reabilitarea si modernizarea strazi afectate in urma inundatiilor, sat Dragalina, comuna Dragalina, judetul Calarasi           CNI LOT 2
 • Extinderea sistemului de distributie a gazelor naturale in satul Constantin Brancoveanu, apartinator comunei Dragalina, judetul Calarasi  MDLPA
 • Reabilitarea și modernizarea străzilor-drumurilor publice din interiorul localității Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași BUGET LOCAL
 • Modernizare drumuri de exploatare agricolă în comuna Dragalina, județul Călărași BUGET LOCAL
 • Dotarea cu mobilier, materiale didactice si echipamente digitale a unitatilor de invatamant preuniversitar si a unitatilor conexe; PNRR-DEPUNERE
 • Înlocuire Server și suplimentare echipamente la sistemul de supraveghere video al comunei Dragalina – Investiție nouă BUGET LOCAL
 • Achizitie server salvare date pentru toata Primărie si instalare rackuri– BUGET LOCAL
 • Construire si amenajare parc in strada Dispensarului, comuna Dragalina, județul Călărași BUGET LOCAL
 • Construire si amenajare parc in sat Constantin Brancoveanu, comuna Dragalina, județul Călărași BUGET LOCAL
 • Amenajare si dotare spatiu depozitare arhiva la primaria comunei Dragalina județul Călărași BUGET LOCAL
 • Modernizare si reparatii Bd-ul Ioan General Dragalina, comuna Dragalina, județul Călărași BUGET LOCAL
 • Construire baza sportiva Tip 1 , str.Liceului, nr6, sat Dragalina, comuna Dragalina CV75, P1549 CNI -APROBAT
 • Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a altor deseuri compostabile in comuna Dragalina, judetul Calarasi BUGET LOCAL
 • Construirea unei platforme comunale de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd si a altor deseuri compostabile in sat Constantin Brancoveanu, comuna Dragalina, judetul Calarasi            BUGET LOCAL
 • Modernizarea, reparatia  si  pietei agroalimentare in localitate BUGET LOCAL
 • Reparatii drum comunal DC 20 BUGET LOCAL
 • dotarea centrului cultural SF Mihail si Gavril BUGET LOCAL
 • extindere retea de canalizare menajera si extindere statie de epurare lot 2  BUGET LOCAL
 • reparatii aleii pietonale BUGET LOCAL
 • adapost caini  BUGET LOCAL
 • Reparatii amenajari peisagistice BUGET LOCAL

Sursa: PNL Călărași

Leave a Comment