CJ Cluj: investiție de 87 mil. lei pentru restaurarea Muzeului “Octavian Goga” din Ciucea

Constantinescu Denisa

Consiliul Județean Cluj a aprobat proiectul de hotărâre privind indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții Ansamblu ,,Octavian Goga” din comuna Ciucea, județul Cluj.

Intenția Consiliului Județean este aceea de a obține în acest scop o finanțare nerambursabilă prin Programul Regional Nord Vest 2021 – 2027.

Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj: ,,𝑃𝑟𝑖𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑢𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎, 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑜𝑙𝑖𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑠𝑡𝑢𝑖 𝑜𝑏𝑖𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣 𝑐𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑗𝑜𝑟 𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑟𝑖𝑚 𝑎𝑡𝑎𝑡 𝑟𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑢𝑐𝑖𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑎𝑙𝑒, 𝑐𝑎𝑡 𝑠𝑖 𝑖𝑚𝑏𝑢𝑛𝑎𝑡𝑎𝑡𝑖𝑟𝑒𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑖𝑖 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑖𝑠𝑚 𝑎 𝑗𝑢𝑑𝑒𝑡𝑢𝑙𝑢𝑖 𝐶𝑙𝑢𝑗. 𝑉𝑜𝑚 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑝𝑟𝑖𝑛𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑎𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑚𝑒𝑟𝑠𝑢𝑟𝑖𝑙𝑒 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑜𝑏𝑡𝑖𝑛𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑖 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑐𝑒𝑝𝑒𝑟𝑒𝑎 𝑐𝑎𝑡 𝑚𝑎𝑖 𝑟𝑎𝑝𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜𝑟 𝑙𝑢𝑐𝑟𝑎𝑟𝑖𝑙𝑜𝑟 𝑛𝑒𝑐𝑒𝑠𝑎𝑟𝑒.”

În urma evaluării efectuate asupra complexului muzeal au fost propuse o serie de intervenții, respectiv:

restaurarea și conservarea ansamblului monumentului istoric prin reabilitarea celor trei clădiri monument istoric (Castel, Mausoleu și Biserica din lemn) și a construcțiilor muzeale (Casa Albă, Casa Ady Endre, Casa de pe stâncă);

refuncționalizarea clădirii Teatru de vară, în vedere amenajării unui pavilion de primire – recepție cu dotările specifice necesare;

reabilitarea parcului și amenajări peisagistice;

modernizarea unităților aferente clădirilor din cadrul ansamblului muzeal;

dotări interioare pentru clădirile din cadrul ansamblului muzeal;

dotări pentru expunerea și protecția patrimoniului imobil și mobil;

amenajarea zonelor de protecție prin delimitarea și împrejmuirea ansamblului muzeal;

construcția/ reabilitarea/ amenajarea căii de acces către clădirile din cadrul ansamblului muzeal.

Valoarea estimativă a investiției este de 87.853.148,85 de lei, TVA inclus, bani proveniți atât din fonduri externe nerambursabile, cât și din bugetul propriu al Județului Cluj. În ceea ce privește durata de realizare a investiției, aceasta este de 36 de luni.

Reamintim, în acest context, faptul că Muzeul Memorial ,,Octavian Goga” din Ciucea se află în proprietatea Consiliului Județean Cluj, cel care îi subvenționează și coordonează activitatea. Din punct de vedere științific muzeul este coordonat de Ministerul Culturii, reprezentat în teritoriu prin Direcția Județeană pentru Cultură Cluj.

Sursă: Facebook Consiliul Județean Cluj

Distribuie articolul