Iustin Cionca

Consiliul Județean Arad a câștigat un proiect pentru modernizarea a 161 de săli de clasă în 17 școli din județ

Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad, a anunțat că a fost depus un proiect pentru modernizarea a 161 de săli de clasă în 17 școli din județ. Valoarea acestuia este de 10,3 milioane de lei, fondurile fiind alocate pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice, echipamente digitale, respectiv aparatură sportivă în cazul școlilor de profil.

Liberalul Iustin Cionca a precizat că cele 17 școli sunt din Almaș, Bata, Cermei, Covăsânț, Grăniceri, Gurahonț, Hălmagiu, Livada, Păuliș, Petriș, Pleşcuţa, Sâmbăteni, Şiştarovăţ, Vârfurile, Zerind, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Arad, Liceul Special “Sfânta Maria” Arad și Clubul Sportiv Şcolar “Gloria” Arad.

Președintele CJ Arad a transmis că vor fi dotate cu mobilier 161 de săli de clasă și grădiniță, 10 laboratoare de științe, din care 8 laboratoare multidisciplinare, 1 de chimie, 1 de biologie și se vor dota cu echipamente digitale 12 laboratoare de informatică, din care un laborator de informatică este nou înființat în cadrul Școlii Gimnaziale Păuliş și un laborator de informatică din rețeaua IPT.

”Pentru un număr de 191 de săli de clasă vor fi montate table interactive, sisteme aII-in-one, laptopuri, sisteme de sunet, imprimante multifuncționale, camere videoconferință, scannere portabile, iar alte 9 laboratoare de științe vor fi digitalizate.”, a declarat Iustin Cionca, președintele Consiliului Județean Arad.

De asemenea, în cadrul proiectului, se vor achiziționa echipamente pentru dotarea unui atelier de practică (mecanică) IPT la Liceul Special ”Sfânta Maria”, din subordinea Consiliului Județean Arad, cu materiale și echipamente de specialitate (aparat de sudură tip mig mag, aparat de sudură, dispozitiv de îndoit țevi, trusă de chei, menghine, mașină de găurit, mașină de înșurubat, polizor electric, banc de lucru, nicovale, compresor aer, dispozitiv de debitare, dulap scule, presă hidraulică, aparat de sablat, menghină, mini strung, mașină de frezat, freză CNC, gravator laser.

”Tot prin acest proiect, se vor dota cu mobilier, echipamente digitale, materiale didactice și echipamente sportive 31 de cabinete școlare, din care 3 cabinete din cadrul Clubului Sportiv Școlar ”Gloria” Arad, respectiv sala de judo, sala de lupte și sala de haltere. Alte 9 cabinete de asistență și consiliere psihopedagogică și 12 săli de sport vor fi echipate.”, a declarat Iustin Cionca, președintele CJ Arad.

Sursă: Facebook Iustin Cionca

Leave a Comment