Primăria Municipiului Arad a anunțat finalizarea proiectului ”Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”

Ciprian S.
Primăria Municipiului Arad a anunțat finalizarea proiectului ”Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”

Primăria Municipiului Arad a finalizat proiectul ”Servicii electronice extinse pentru Municipiul Arad”, proiect cofinanțat de Uniunea Europeană, din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea calității și accesibilității serviciilor publice aferente competențelor partajate oferite de Primăria Municipiului Arad, prin simplificarea procedurilor administrației locale cu scopul de a eficientiza activitatea instituțională în relația cu cetățenii.
Perioada de implementare a proiectului: 12.04.2022 – 12.12.2023.
Rezultatele finale în urma implementării proiectului sunt următoarele:
  • Rezultat program R3: Proceduri simplificate pentru reducerea birocrației pentru cetățeni la nivel local corelate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor administrative pentru cetățeni implementate, atins prin: Rezultat proiect 1 – Platformă integrată extinsă pentru servicii din sfera competențelor partajate.
  • Rezultat program R5: cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile și instituțiile publice locale îmbunățățite, în vederea sprijinirii măsurilor/acțiunilor vizate de acest obiectiv specific, atins prin: Rezultat proiect 2 – Cunoștințe și abilități îmbunătățite pentru 141 de angajați, în vederea exploatării și administrării proceselor digitale implementate în cadrul proiectului.

Valoarea totală a proiectului este de 2.087.022,00 lei, din care: valoarea eligibilă a proiectului: 2.087.022,00 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă: 2.045.281,56 lei (98%), valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE: 1.773.968,71 lei (85%), valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național: 271.312,85 lei (13%), iar cofinanțarea eligibilă a Beneficiarului: 41.740,44 lei (2%).

Sursă: Facebook Primăria Municipiului Arad

Distribuie articolul