Primarul Cristian Feieș: Bugetul Sebișului a crescut de la 6 la peste 52 de milioane de lei

Primarul Cristian Feieș: Bugetul Sebișului a crescut de la 6 la peste 52 de milioane de lei

Influența fondurilor europene în dezvoltarea orașului Sebiș din județul Arad se vede în construcția bugetului orașului, care a crescut de la 6 milioane de lei la peste 52 de milioane de lei, a spus primarul Cristian Feieș, în cadrul unei conferințe de presă la sediul PNL.

„Experiența în CJA m-a ajutat în activitatea de primar. În scurta perioadă la Primărie, am dus bugetul local de la 6 milioane de lei la peste 52 de milioane de lei, prin efortul susținut de a atrage fonduri europene și guvernamentale”, a spus acesta.

Primarul Feieș a subliniat contribuția comunității locale la dezvoltarea orașului, cu un mediu economic dinamic susținut de peste 1 000 de antreprenori la 5.000 de locuitori.

„Avem un excedent de locuri de muncă, furnizăm servicii sociale către alte comunitățile din jur, în special prin spitalul în care investim peste 5 milioane de euro. După Consiliul Județean, suntem cel mai mare investitor în sistemul de sănătate din județul Arad! Avem investiții în învățământ pentru cei peste 1100 de copii, construim o grădiniță nouă și reabilităm școlile, am reușit să reformăm partea de cultură și sport. Merită să menționăm o investiție privată care face probabil din Sebiș în acest moment cel mai mare producător de energie verde din județ, un parc de panouri fotovoltaice pe 40 ha de teren care produce 15 MW h și există interes pentru extinderea cu încă 60 de ha, cu putere instalată de 60 MW h. De asemenea, avem o plantație de 70 de ha de alun, investiție privată din fonduri europene, probabil cea mai mare din județ. Încercăm să creăm un mediu propice pentru mediul de afaceri care ajută la dezvoltarea județului”, a spus primarul Cristian Feieș.

Proiecte în derulare în orașul Sebiș:

•        Extindere, modernizare și dotare Ambulatoriu de Specialitate – Pneumologie la Spitalul de Boli Cronice Sebiș în valoare de 8.794.812,31 lei – Proiectul este finanțat prin Regio – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 .1- Dezvoltarea infrastructurii sanitare și sociale”- în implementare.

Achiziționare echipamente medicale pentru tratarea cazurilor de COVID19.

Stadiu: în curs de implementare.

•        Îmbunătățirea calității vieții în Orașul Sebiș – 15.245.385,53 lei – Finanțat prin Regio-POR 2014-2020 – Axa prioritară 13.1 – sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, are două  componente :

  • Construire locuințe sociale cu 24 apartamente dotate și utilate
  • Amenajare piste de biciclete în  lungime  de  9,68  km spre cele patru ieșiri din localitate și interior oraș

Stadiu: în curs de implementare.

•        Dotare Serviciu voluntar pentru situații de urgență cu utilaj buldoexcavator – valoare 60.000 euro – contract de finantare C1920074X223150203770 prin PNDR – GAL “DSGH”.

Stadiu: finalizat în perioada de monitorizare.

•        Construire Grădinița cu  program  prelungit  P+1E  în  valoare  de 1,569.037,42 lei  inclusiv TVA – finanțare  prin  PNDL 2.

Stadiu: în curs de implementare.

        Construire Ateliere  Școală  P+2 in  valoare de 1,885.401,63 lei inclusiv TVA  – finanțare  prin  PNDL 2.

Stadiu: în curs de implementare.

        Modernizare Iluminat Public în Orasul Sebiș  – în valoare de 1.435.389,516 lei  TVA inclus – finanțare prin  AFM.

Stadiu: în curs de implementare.

•        Extindere  si  modernizare  Spital  de  Boli  Cronice  Sebiș -Corp  D – valoare  totală  2.033.024,86 lei.

Stadiu: în curs de implementare.

•        PMUD în valoare de 1.521.114,30 lei – depus pe PNRR

        Dotarea Spitalului de Boli Cronice Sebiș cu echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale în valoare 4.578.600,00 lei – depus pe

PNRR, componenta C12/MS/I2.4 – I2.4. Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale.

Stadiu: s-a depus cererea de finanțare (se așteaptă răspuns).

Perioadă de implementare 15 luni.

•        Refuncționalizare și consolidare instalații interioare de oxigen și prevenire și stingere incendiu-Spital Boli Cronice Sebis în valoare 6.639.411,49 lei cu TVA – depus pe POIM, Axă prioritară Protejarea sănătății populației în contextul crizei sanitare cauzate de COVID-19, creșterea eficienței energetice și utilizarea surselor regenerabile de energie, cu finanțare din REACT-EU, cod SMIS 2014+ 154222 – s-a semnat Contractul de Finanțare.

Perioada de implementare 25 luni.

Stadiu: în curs de implementare.

•        Reabilitarea moderată a clădirii Spitalului de boli cronice din orașul Sebiș județul Arad în valoare 7.742.887,26 lei inclusiv TVA – depus pe PNRR, componenta C10/I3 Reabilitarea moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți serviciile publice prestate la nivelul unităților administrativ-teritoriale – s-a semnat Contractul de Finanțare.

Perioada de implementare 36 luni.

Stadiu: în curs de realizare proiect faza DALI si PT

•        Promovarea diversității culturale în orașul Sebiș în valoare 170.225,10 lei inclusiv TVA – depus pe AFIR, măsura 6.5/6B – Acțiuni de integrare a minorităților entice.

Stadiu: proiect finalizat. (în curs de recepționare).

•        Extindere și reabilitare sistem de alimentare cu apă în localitatea Sebiș și localitățile aparținătoare UAT Sebiș, jud. Arad în valoare 17.461.031,65 lei inclusiv TVA – depus pe Anghel Saligny.

Perioada de implementare 25 luni.

Stadiu: proiect în faza SF și obtinere avize; încărcare documente necesare semnării contractului de finanțare.

Sursă: Departamentul de comunicare al PNL Arad

Leave a Comment